Om oss

Nygård barnehage AS er ein to avdelings privat barnehage oppstarta i 2009, bygd og utvikla med grunntanken om at det er godt for barna å få ha sin barndom i nære relasjonar utan for mange barn og vaksne. Barndommens eigenverdi ligg tungt forankra i vår motivasjon for å drive Nygård barnehage. Våre medarbeidarar er godt kvalifiserte med tre barnehagelærarar, ein fagarbeider og to assistentar. Våre pedagogar har videreutdanning innan spesialpedagogikk og leiing. Vi har gode og romslige lokaler tilpassa spesiellt for barnehage.

Nygår barnehage er godkjennd for 30 plassar fordelt på ei småbarn og ei storbarnavdeling. Vi har romslege lokaler bygd og tilpassa barnehagedrift.

Våre lokaler stod klare til bruk hausten 2009, etter ynskje om å starte ein liten barnehage med fokus på relasjonar, vennskap og felleskapkjensle. Sidan 2009 har vi utvikla oss mykje bygningsmessig for å tilpasse vår etterspørsel som har vert god.  Vi er ein barnehage i stadig endring og utvikling med stor interesse for vårt fag. Vi er stadig igang med utviklingsprosjekt og har fleire i personalet som har tatt vidareutdanning.

 Tomta er velegna til barnehage med mykje naturmark, eigen grillhytte, fjøs, div uteboder og leikehytter/leikeapparat.

 Pr april 2017 har vi høner, 6 kaninunger og en mammakanin samt mykje bær og frukt i vår hage:)