Ansatte

Knerten

Ragne Mari Røed Kandal

Stilling: Daglig leder

Eigar og styrar/leiar i Nygård barnehage. Arbeider 100% stilling.

Ida Malen Sørensen

Stilling: Førskolelærer

80% stilling som pedleiarar/barnehagelærar.

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 % fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent

Hege Felulah Ravnestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 %stilling (50% fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent) og 20% mellombels stilling bhg året 2016-2017.

Ida Hjelle

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Fast tilsett pedagogisk medarbeidar/assistent. Arbeider 80%.

Småfolk

Ragne Mari Røed Kandal

Stilling: Daglig leder

Eigar og styrar/leiar i Nygård barnehage. Arbeider 100% stilling.

Marianne Kvame

Stilling: Pedagogisk leder

80% fast stilling som pedagogisk leiar.

Hege Felulah Ravnestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 %stilling (50% fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent) og 20% mellombels stilling bhg året 2016-2017.

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 % fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent

Ørjan Solheim

Stilling: Fagarbeider

100% fast stilling som fagarbeider fra 02.01.2015

Andre ansatte