Ansatte

Knerten 1-3års avdeling. Held til i 1. etage

Ragne Mari Røed Kandal

Stilling: Daglig leder

Eigar og styrar/leiar i Nygård barnehage. Arbeider 100% stilling.

Marita Berget Alsaker

Stilling: Pedagogisk leder

Monica Hammersland Hammersland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ida Hjelle

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Fast tilsett pedagogisk medarbeidar/assistent. Arbeider 80%.

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 % fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent

Hege Felulah Ravnestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 %stilling (50% fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent) og 20% mellombels stilling bhg året 2016-2017.

Småfolk 3-6 års avdeling. Held til i 2. etage

Ragne Mari Røed Kandal

Stilling: Daglig leder

Eigar og styrar/leiar i Nygård barnehage. Arbeider 100% stilling.

Marianne Kvame

Stilling: Pedagogisk leder

80% fast stilling som pedagogisk leiar.

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 % fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent

Hege Felulah Ravnestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70 %stilling (50% fast stilling som pedagogisk medarbeider/assistent) og 20% mellombels stilling bhg året 2016-2017.

Andre ansatte