Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Vi er i gang med nytt fokusområde!

Vi er i gang med fokusområde 4- vår 2018. Temaet er "Språkfremjande augneblink i hovedmåltidet". På planleggingsdagen 26.januar utarbeida personalet sin bestepraksis og denne vert gjort kjennt når den er endeleg. (Må "knas" litt til). Vi ynskjer språkfremjande vaksne som bevisst arbeider for å oppnå eit godt leike og læringsmiljø for alle born, gjennom heile dagen.