Om oss

Nygård barnehage AS er ein to avdelings privat barnehage oppstarta i 2009, bygd og utvikla med grunntanken om at det er godt for barna å få ha sin barndom i nære relasjonar utan for mange barn og vaksne. Barndommens eigenverdi ligg tungt forankra i vår motivasjon for å drive Nygård barnehage. Våre medarbeidarar er godt kvalifiserte med tilsaman 6 barnehagelærarar og to assistentar. På huset har vi videreutdanning innan språk, emosjonell intelligens, rettleiing og leiing. Vi har gode og romslige lokaler tilpassa barnehage.

Nygår barnehage er godkjennd for 30 plassar fordelt på ei småbarn og ei storbarnavdeling. Vi har kreative og gode lokaler tilpassa barnehagedrift.

Våre lokaler stod klare til bruk hausten 2009, etter ynskje om å starte ein liten barnehage med fokus på relasjonar, vennskap og felleskapkjensle. Sidan 2009 har vi utvikla oss mykje bygningsmessig for å tilpasse vår etterspørsel som har vert god.  Vi er ein barnehage i stadig endring og utvikling med stor interesse for vårt fag. Vi er stadig igang med utviklingsprosjekt og har fleire i personalet som har tatt vidareutdanning.

Tomta er velegna til barnehage med mykje naturmark, eigen grillhytte, fjøs, div uteboder og leikehytter/leikeapparat.