Ansatte

Knerten 1-3års avdeling. Held til i 1. etage

Ida Hjelle

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Fast tilsett pedagogisk medarbeidar/assistent. 80% stilling.

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider, 80%

Marianne Kvame

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leiar. Har vidareutdanning i rettleiing og coaching. Er øvingslærar for studentar frå HVL 80% stilling

Aleksandra Milencovic

Stilling: Annet

Fagarbeider/ Pedagogisk medarbeider, har utdanning som barnehagelærer i Serbia. (Godkjend av NOKUT). 100% stilling

Kristine Hauge Søreide

Stilling: Annet

Barnehagelærer og pedagogisk leiar, vidareutdanning innan barns språkutvikling. 100% stilling

Småfolk 3-6 års avdeling. Held til i 2. etage

Gintare Marcinke

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider, 80%

Hege Felulah Ravnestad

Stilling: Pedagogisk leder

Barnehagelærar, 80% stilling

Marita Berget Alsaker

Stilling: Pedagogisk leder

Marc Kenneth Alvarez

Stilling: Annet

Barne og ungdomsarbeider vikariat, 100% stilling til endt mammapermisjon for kollega i 2022

Andre ansatte

Ragne Mari Røed Kandal

Stilling: Daglig leder

Eigar og styrar/leiar i Nygård barnehage. Arbeider 100% stilling. Utdanna barnehagelærar, vidareutdanning innan leiing, retteliing og coaching, er i gang med 3-årig EQ terapi utdanning, ved EQ- institute i Bergen.