Mulighet til å medvirke i eigen kvardag

Det er faktisk ikkje noko tog som vi skal nå! Barna må få vere med å påvirke egen dag og barndom. Vi er opptekne av å sjå barnets muligheter til medverknad .

I kvardagen har vi faste rutinar for mongt, og det er bra, men vi må ikkje låse oss i dette. Barna skal få vere med å bestemme!  Vi tek borna vi på alvor og følgjer opp så godt det let seg gjere. For dei minste er medverknad også ein svært viktig sak. Kroppspråket deira må vi vere særs merksame på.