VISJON: "Kvardagsmagi og vennegaranti"

Vår visjon for Nygård barnehage er at dette skal vere ein trygg og god stad for våre små. (Og store!) Vi arbeider aktivt for at dette skal vere ein barnehage med kvardagsmagi og vennegaranti. For oss betyr det at vi har eit stort mål og ambisjon om å alltid arbeide og strekkje oss til det ytterste for å forsøke oppnå vår visjon for alle born. Alle er unike og ulike, alle er gode nok- akkurat som den ein er!

At alle barna i barnehagen vår har venner her er vårt hjerte ekstra nært, og vi arbeider systematisk for å  få til dette. Ved å leggje til rette for gode felles opplevingar gjennom turar, leik, glede og humor er vi med å skape relasjonar og vennskap mellom borna og dei vaksne. Vi vil at kvardagen skal vere fyllt med leik i alle variantar, og vi vil leggje til rette for at kvart enkelt barn skal kunne oppleve tryggleik, vennskap, glede og kvardags magi.