Besøk av spesialrådgiver Dessima Williams i Nygård barnehage😀

Fantastisk å få møte Dessima Williams , spesialrådgiver i FN i barnehagen vår i dag! For ei herleg og imponerande og inspirerande dame! Temaet var kring bærekraftig utvikling i alle ledd, og verdien av tida vi brukar med borna medan dei er små. Empati og å ha hjerte for andre som overordna rettesnor❤️tusen hjertelig takk for besøket! På fellesbildet held vi opp alle måla til FN om bærekraftig utvikling