"Den grøne tråden", ein blogg som dokumenterer arbeid iht klima og miljø i barnehage og skule. Les omNygård barnehage og andre på : https://dengronetraden.wordpress.com/

Barnehagane og skulane skule sender inn to bidrag til bloggen per semester, Frå barnehagane til vidaregåande skule er det eit grønt fokus på natur og bærekraftig utvikling. Ta ein kikk på bloggen og innlegg frå Nygård bhg på : https://dengronetraden.wordpress.com/