Aktiv oppdatering og dokumentasjon av vårt pedagogiske tilbod på lukka facebook gruppe for våre brukarar

Nygård barnehage As nyttar med hell facebook for dokumentasjon på intern lukka side for våre brukarar, samt ei offisiell fb side som oppdaterast jevnleg men mindre hyppig enn den interne. Det same gjeld nettsida vår. Den oppdaterast jevnleg, men er ikkje den viktigste kjelda vår for jevnleg pedagogisk domumentasjon.