Satsing på rettleiing

Vi nyttar rettleiing aktivt med systematisk rettleiing i personalet. Styrar og pedagogisk leiar på storbarnavdeling fullfører våren 2017 vidareutdanning med 30 stp ved høgskulen på vestlandet, rettleiing og mentoring 2.