COS i barnehagen (circle of security)

Handlar om å vere større, sterkare, klokare og god. Også emosjonellt. Kanskje noko av det vanskeligaste når borna eller ein sjølve strevar med noko? Eit viktig mantra å ha med seg både i arbeidet med borna i barnehagen og som foreldre. Vi har hatt opplæring av programmet i personalet og hatt foreldremøte med besøk frå team for tidleg innsats der cos var tema. Vi vil prioritere tid til dette arbeidet jamt i framtida!