Grøne verdiar i Nygård barnehage

Nygård barnehage har 2 mål ulendt terreng med grønt areal, skog og tre, frukt og bær innanfor barnehageportane. Vi er ein barnehage med innslag frå gardsbarnehage med minifjøs, høner og kaniner som ein viktig del av vår kvardag der naturen og bærekraftig utvikling spelar ei viktig rolle i vårt pedagogiske tilbod til borna.