leiken er viktig og lærerik! Vi har auge for kvardagsmagi og den gode leiken som alle born treng å delta i. Den er som bensin, som drivstoff for sjølve livet

Vi oppfordrar til den frie og kreative leiken, inne og ute. Som vaksne rollemodellar er vi bevisst barndommens eigenverdi og betydninga av leik i barnas liv. Gjennom å målretta arbeide for at alle born skal få delta i inkluderande leik sikrar vi trivsel, utvikling og vekst på alle områder.