Vår visjon: "kvardagsmagi og vennegaranti", mykje meir enn fine ord.

Vi arbeider for og med vennskap, humor& glede! Det er viktig at alle born får oppleve vennskap og at dei får vere i eit positivt miljø med vaksne som tullar og tøysar i kvardagen. Det skapar eit positivt miljø for små og store der den enkelte får vere seg sjølv, utvikle seg og verte sitt potensiale.