Rolleleik i fokus

Leiken har stor verdi i seg sjølv. Borna er oppslukte i øyeblikket og lever "her og no". I rolleleiken lærer borna sosiale kodar og dei øvar seg i samhandling for framtida.