Gøy på landet! Barn+ dyr= sant!

Det ligg tilrette for gode barndommsminner og god begrepslæring i tett samarbeid med naturen og dyra våre på Nygård. Nære relasjonar og trygg tilknytning er utgangspunktet for all leik og læring.