Sjølvstende trening og hjelpe kvarandre trening!

Hjelpe kvarandre, , samarbeid, mestring, klare sjølv! Viktige stikkord på vei mot å bli enda litt meir sjølvstendig og klar for vegen vidare ut i livet