vennskap, tryggleik og nærhet

Barnehagen arbeider for at alle skal få oppleve å ha venner og ha ein kvardag i ein barnehage der dei kjenner seg trygge, glade og likestillte i eit godt felleskap med små og store.