Besteforeldrekafe 2017 og prosjekt Make Possible nermar seg. Vi gledar oss til kafe 24.november i Nygård

Fredag 24.11.17 arrangerar vi besteforeldrekafe i barnehagen:) Ifjord tjente vi 10 000,- på salget av flott barnekunst og lodd til basar. Inntekta er sendt til bistandsprosjektet Make Possible i Tanzania. Vi er med og hjelper barn i alderen 2-16 år som vert tekne hand om på Bibis home i Arusha. Vi sender julegaver og har omvendt julekalender i barnehagen for dei eldste barna. Det er kjekt å gi!!!

Nygård barnehage er så heldige å få samarbeide med bistandlinja til Grenland folkehøgskule om å få sende gaver/penger fra arrangement i barnehagen til eit konkret prosjekt gjennom MAP (Make Possible). Det er stor motivasjon å få tilbakemelding fra Tanzania med konkrete bilder på det som "våre" penger har bidratt med. Ungane viser ekte glede når dei får sjå bilder av barn som har fått seg ny seng eller som har pakka opp bamsen akkurat han eller ho  sendte i julegave.

Biletet under viser ei av fleire køyesengene Nygård barnehage sponsa med etter besteforeldrekafe i 2014.