De nære ting

Vi er opptekne av barns oppvekstvilkår, leik og venskap, dyr og frodig hage som vi har mange planar for i framtida. Fokus på entrepenørskap, vi skaper noko saman for framtida. Det ligg i navnet:) NY GÅRD BARNE HAGE. I vår hage tenkjer vi på dei grøne verdiane, men også minst like mykje på korleis det psykiske oppvekstmiljøet vi tilbyr borna er.

Korleis er vi som vaksne rollemodellar? Evnar vi å vere gode trygge vaksne som ser alle borna? også dei stille og sårbare barna? Korleis kan vi styrke dei og bidra til vekst og utvikling, livsmestring og utvikling av god psykisk helse for den enkelte slik dei er. Dette er vi opptekne av i vår BARNE HAGE