Barnehageruta 22-23

Barnehageåret 2022/2023

Oppstart nytt barnehageår

Mandag 15. august 2022

Kurs og planleggingsdagar (barnehagen stengt)

Fredag 19. august 2022
Måndag 10. oktober 2022
Tysdag 11. oktober 2022
Fredag 27. januar 2023
Fredag 19. mai 2023

 

 Feriestenging: v 28,29,30 i 2023