Opningstider

Ordiner opningstid 7.20-16.30 , er igang når vi er på "grønt lys" frå myndighetene iht covid-19 tiltak.