Syngande barnehage- Vi ynskjer arbeide mykje med sang i vår barnehagekvardag