Tema-foreldremøte i Nygård barnehage. "Kven vert eg i møte med barnet når det utfordrar meg?"

Tusen takk til Janne Alander som heldt eit særs godt og viktig foredrag til ettertanke for oss i går kveld. Tusen takk til alle som deltok. Nermare referat kjem.