Fokusområde 5 - kvalitet i lesestund

Vi gledar oss til å ta fatt på nytt fokusområde og å heve kvaliteten enda eit hakk , og satse for å lære meir om betydninga av gode lesestunder, for alle barn. Neste 6 mnd er dette felles fokus i alle Gloppen barnehagane.

Felles