barnehageruta 2019-20.

Barnehageåret 2019/2020 Oppstart nytt barnehageår Fredag 16. august 2019 Kurs og planleggingsdagar Torsdag 15. august 2019 Måndag 7. oktober 2019 Tysdag 8. oktober 2019 Fredag 31. januar 2020 Fredag 22. mai 2020 Feriestenging Kommunale barnehagar er feriestengde i vekene 29, 30 og 31 i 2020.