Relasjonsfokus

Alle born fortener kun det beste, og å verte spegla av varme vaksne som er større, sterkare, klokare og gode. Vi arbeider systematisk og målretta med vaksenrolla der den emosjonelle kompetansen står i hovedfokus. Borna ER følelsane sine fram til dei er 6 år, og vi må arbeide for å forstå dei best mogeleg. Vi trur at alle gjer sitt beste, både små og store, og må møtast der ein er. Vi ynskjer vere vaksne som ser på barn som likeverdige men ikkje likestillte. Det er vi vaksne som må ta ansvar for relasjonen, og vi ynskjer møte barn på den optimale måten der vi møter barn med eit konflikthemmande språk. (Jamfr. "Den undervurderte barndomen", av Herdis Palsdottir, 2015.