"Kule krabatar"- er ein del av vårt opplegg for 5-åringane.

Vi har 6 økter fordelt gjennom det siste barnehageåret, med konkret fokus og øving på sosial kompetanse. Eit skuleforberedande og forebyggande opplegg mot mobbing , anbefalt av dyktige Kirsten Flaaten v/ HVL