Kurs med RVTS

Planleggingsdag 09.10.17. Felles kursdag for alle Gloppen barnehagane saman med helsestasjonen og barnevernet. Ein alvorleg og nyttig dag med teori og praksisk metodisk arbeid