Nytt fokusområde for utarbeiding av bestepraksis "det kreative leikerommet"- vår 2017

Vi ser fram til å arbeide med kreative leikerom framover saman med borna